Toczeń i Ashwagandha

Należy podkreślić, że analizy i wnioski dotyczące wpływu ashwagandhy na toczeń są nadal niejednoznaczne i wymagają dalszych badań. Wielu naukowców nadal zgłasza potrzebę przeprowadzenia badań klinicznych i randomizowanych, aby lepiej zrozumieć potencjalne korzyści i skutki uboczne suplementacji ashwagandhy u osób z toczeniem.

Jedno z wcześniejszych badań przeprowadzonych na myszach z toczeniem rumieniowatym układowym sugeruje, że ashwagandha może wykazywać działanie immunomodulacyjne poprzez regulację aktywności limfocytów T i B oraz zmniejszenie poziomu przeciwciał autoprzeciwniczych. Badanie to wykazało również zmniejszenie objawów klinicznych i poprawę funkcji nerek u myszy, które otrzymywały ekstrakt z ashwagandhy.

Inne badania in vitro na komórkach ludzkich sugerują, że ashwagandha może wpływać na różne szlaki immunologiczne związane z rozwojem toczenia. Stwierdzono, że ashwagandha może hamować wydzielanie cytokin prozapalnych, takich jak interleukina-6 (IL-6) i czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-alfa), które są związane z patogenezą toczenia.

Mimo tych obiecujących wyników, ważne jest podkreślenie, że obecnie dostępne badania są ograniczone, a większość z nich została przeprowadzona na myszach lub w warunkach in vitro. Wnioski z tych badań nie mogą być jednoznacznie przeniesione na ludzi. Konieczne są bardziej kompleksowe badania kliniczne, obejmujące duże grupy pacjentów z toczeniem, aby ocenić skuteczność i bezpieczeństwo suplementacji ashwagandhy w tym kontekście.

W przypadku toczenia i innych chorób autoimmunologicznych, zawsze ważne jest konsultowanie się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiejkolwiek suplementacji. Lekarz będzie mógł ocenić Twoją sytuację kliniczną, zalecić odpowiednie leczenie i dostarczyć najbardziej aktualne informacje na temat badań dotyczących ashwagandhy i toczenia.

Udostępnij:

Więcej postów

Bestsellery