Płyn Lugola 5% 50 ml

30.00 

Opis

Gatunek: czysty niestabilizowany bez dodatków konserwujących, smakowych, utrwalających.

Nr CAS/Nr WE/EC: nie dotyczy – mieszanina.

Nr Index: 053-001-00-3. Przechowywać szczelnie zamknięte w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Cele profesjonalne, analityczne.

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo! H302, H312, H315,H319,H332, H335,H372,H400. Inne zagrożenia: zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: P223, P260, P262, P270, P2P280, P235 + P410,P301, P302, P304, P305, P332, P404, P410.

50 ml

Składniki

Woda, jodek potasu czda, jod czda.