Mieszanina Słoneczna: 60% Aloes – 38% – dmso 2% – witamina C 100 ml

49.00 

Opis

Data przydatności 12 miesięcy od produkcji.

Użytek profesjonalny, cele analityczne. Mieszanina sprzedawana w niewielkich ilościach nie przekraczających 1000 kg/ rok. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H226, H304, H315, H317, H319, H411. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P202, P233, P261, P262, P270, P301 + P312, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P401, P402 + P404. Niebezpieczeństwo!

 

Cele analityczne, użytek profesjonalny

100 ml w szklanej butelce

Składniki

WYCIĄG Z ALOESU, DMSO, WITAMINA C.

Aloe Vera Extract, Dimethyl sulfoxide, Ascorbic Acid.